Copyright © 2018 Praktijk voor Regressie en Hypnotherapie & Life Coaching    Design by: Hawkrich BB&M

  • Facebook Social Icon
In binding zijn

In binding zijn

Tijdens onze ontwikkeling van kind naar volwassene kunnen er allerlei oorzaken zijn waardoor we het contact (binding) met onszelf verliezen. Als volwassene kan ons dan een onbehaaglijk gevoel bekruipen. Dit gevoel stoppen we liever weg en we gaan door met onszelf aan te passen aan de omgeving. Dit gevoel kan zijn eigen leven gaan leiden en hoe verder we het weg willen stoppen, hoe dwingender het naar boven komt. Het kan ons onrustig maken of uit onze slaap houden of ons dingen laten doen die we niet willen of we kunnen veranderen in een persoon die we helemaal niet willen zijn. Als we niet goed in contact met onszelf staan, kunnen we ook niet goed in contact met anderen komen, waardoor allerlei problemen kunnen ontstaan in de omgang met anderen. Centraal in mijn praktijk staat het herstellen van de binding met uzelf. U zult na enige tijd merken dat de energie in het contact met anderen dan ook vanzelf gaat veranderen.

Weer in binding zijn via regressie- of hypnotherapie

De hypnose in mijn praktijk is niet de hypnose die u van shows kent. U blijft volledig bewust en heeft de regie in eigen handen, anders kan er niet aan de thema's gewerkt worden. Hypnose wordt slechts gebruikt als een brug naar uw onderbewustzijn. Regressie is teruggaan in de tijd, naar de oorsprong van een thema. Dat kan bijvoorbeeld in de kindertijd van de client zijn of in een vorig leven. Door het uitwerken van het thema kan genezing plaatsvinden en kunt u de binding met uzelf weer terugvinden.