Copyright © 2018 Praktijk voor Regressie en Hypnotherapie & Life Coaching    Design by: Hawkrich BB&M

 • Facebook Social Icon
In binding zijn

In binding zijn

Tijdens onze ontwikkeling van kind naar volwassene kunnen er allerlei oorzaken zijn waardoor we het contact (binding) met onszelf verliezen. Als volwassene kan ons dan een onbehaaglijk gevoel bekruipen. Dit gevoel stoppen we liever weg en we gaan door met onszelf aan te passen aan de omgeving. Dit gevoel kan zijn eigen leven gaan leiden en hoe verder we het weg willen stoppen, hoe dwingender het naar boven komt. Het kan ons onrustig maken of uit onze slaap houden of ons dingen laten doen die we niet willen of we kunnen veranderen in een persoon die we helemaal niet willen zijn. Als we niet goed in contact met onszelf staan, kunnen we ook niet goed in contact met anderen komen, waardoor allerlei problemen kunnen ontstaan in de omgang met anderen. Centraal in mijn praktijk staat het herstellen van de binding met uzelf. U zult na enige tijd merken dat de energie in het contact met anderen dan ook vanzelf gaat veranderen.

Weer in binding zijn via regressie- of hypnotherapie

De hypnose in mijn praktijk is niet de hypnose die u van shows kent. U blijft volledig bewust en heeft de regie in eigen handen, anders kan er niet aan de thema's gewerkt worden. Hypnose wordt slechts gebruikt als een brug naar uw onderbewustzijn. Regressie is teruggaan in de tijd, naar de oorsprong van een thema. Dat kan bijvoorbeeld in de kindertijd van de client zijn of in een vorig leven. Door het uitwerken van het thema kan genezing plaatsvinden en kunt u de binding met uzelf weer terugvinden.

 
 
Hulpvraag

Als u zich in één of meer van de volgende situaties herkent dan kan ik u helpen!

U zit vaak niet lekker in uw vel:

 • Ik kan u helpen de bron van uw "innerlijke onrust" op te sporen en met behulp van uw eigen  "innerlijke wijsheid" de klachten aan te pakken.

Zit u met belangrijke levensvragen, zoals:

 • Wie ben ik? / hoe zie ik mezelf?

 • Hoe kijk ik terug op mijn leven (regressie)?

 • Hoe kijk ik naar mijn toekomst (progressie)?

 • Wat heb ik bereikt / wat wil ik nog bereiken?

 • Waarmee ben ik tevreden? / waarover ben ik ontevreden?

  • Ik kan u helpen contact te maken met uw "innerlijke
   wijsheid" om zo antwoorden op uw vragen te krijgen.

 

Voelt u zich onzeker in bepaalde situaties:

 • Over uw uiterlijk

 • Over uw intelligentie

 • Over uw houding in gezelschap

 • Over uw capaciteiten (wat kan ik? / waar ben ik goed in?)

  • Ik kan u helpen uw "innerlijke trots en zelfverzekerdheid" terug te vinden.

 

U kunt het verlies of scheiding van een dierbare niet verwerken?

 • Ik kan u helpen dit verlies te verwerken en deze persoon een speciale plek te geven, zodat u weer met open ogen naar de toekomst kunt kijken en uw eigen kracht weer ervaart.

 Toepassingen

Hypnotherapie biedt uitkomst bij een groot aantal psychische en lichamelijke problemen zoals:

 • Angsten en fobieën

 • Stress en burn-out 

 • Onzekerheid 

 • Gewichtsproblemen 

 • Slaapstoornissen en nachtmerries 

 • Verandering en ongewenst gedrag 

 • Dwanghandeling en tics 

 • Brandwonden en pijn 

 • Allergieën en astma 

 • Huidklachten en blozen 

 • Leerproblemen en concentratiestoornissen 

 • Rouw- en traumaverwerking 

 • Lichte verslavingen 

 • Psychosomatische klachten 

 • Seksuele problemen 

 • Depressie 

 • Relatie- en gezinsproblemen 

 • Posttraumatische stress Stoornis (PTSS) 

 • Anorexia Nervosa 

 • Dissociatieve stoornissen

 
 
Veelgestelde Vragen
The Reconnection ®

Reconnection ®
Wij mensen zijn licht(wezens). "Reconnection-energie" is licht en informatie. We worden via Reconnection ® herinnert aan wie we ooit waren in perfecte staat (onze originele blauwdruk als lichtwezen). 

Reconnective healing ®.
Een "reconnective healing" ® verschilt van Reiki, Johrei, Qi Gong … of welke andere healing techniek je ooit hebt ervaren of van gehoord. Dit gaat verder dan techniek! Via deze nieuwe frequenties kan een healing in beweging worden gezet die bestaat uit een spectrum van energie, licht en informatie. Deze frequenties kunnen uiteindelijk balans brengen op lichamelijk, emotioneel of geestelijk gebied, daar waar het nodig is. Het verbind je met je diepste wezen en het universum en activeert je oorspronkelijke blauwdruk van volmaaktheid, gezondheid en heelheid. Hierdoor kan het doorwerken in je dagelijkse leven. Er kunnen zelfs na zo 'n "reconnective healing" ® spontane genezingen optreden bij mensen die langdurig worstelen met geestelijke of lichamelijke klachten. 


The reconnection ®.
In mijn praktijk biedt ik zowel een "reconnective healing" ® als "the reconnection" ®. Bij "the reconnection" ® kun je opnieuw verbonden worden met een netwerk van punten en lijnen dat de aarde omringt en daarmee met het hele universum. Ver in het verleden zijn wij als mens ooit losgekoppelt van dit netwerk. Doordat we opnieuw verbonden worden met dit netwerk zullen we ontdekken en ervaren dat wij allemaal één zijn. Doordat deze punten en lijnen worden geactiveerd wordt het mogelijk om de frequenties van licht, energie en informatie te gebruiken voor herstel en balans op alle niveaus in ons dagelijkse leven. 

"The reconnection" ® werkt levenslang door en zet je op je levenspad. Je maakt hierdoor een sprong in je spirituele groei en ontwikkeling. "The reconnection" ® is eenmalig bestaande uit twee sessies met maximaal 3 nachten ertussen. Kijk naar de tarieven.


Van oorsprong waren de merediaanlijnen (accupunctuurlijnen) in ons lichaam verbonden met de rasterlijnen die onze planeet omcirkelen en die bekende invloedrijke plaatsen kruisen zoals "Machu Picchu" en "Sedona". Deze rasterlijnen zijn ontworpen om ons te verbinden (en deze verbinding in stand te houden) met een veel groter raster, een raster dat ons verbindt met het hele universum. Ieder lichaam heeft een eigen set van energetische lijnen en punten en, ondanks dat ze slechts restanten zijn van wat ze ooit waren, dienen ze nog steeds als verbinding (interface) met het universum. Deze verbinding is een kanaal dat onze communicatie regelt via "energie, licht en informatie" tussen grote en kleine "macrokosmos" en "microkosmos", het universum en de mensheid. 

Op een bepaald moment, heel lang geleden, raakten we als mens de verbinding kwijt met deze lijnen en verloren we daarmee het volledige potentieel van onze eigen verbinding met het universum, waardoor we verwijdert raakten van ons, voorheen snel en uitgebreidt, tempo van evolutie. 

"The reconnection" ® geeft ons nieuwe "axiatonal" (een samenvoeging van de woorden axial en tonal) lijnen. Dit zijn lijnen die ons opnieuw verbinden op een veel krachtiger en verder ontwikkeld niveau dan ooit tevoren. Deze lijnen maken deel uit van een tijdloos netwerk van intelligentie, een parallel-dimensioneel systeem dat de basis energie tekent van de hernieuwende functies van het menselijk lichaam. 

Wanneer deze nieuwe lijnen geactiveerd worden dan zal er een uitwisseling plaatsvinden die verder reikt dan energie, licht en informatie en leidt tot het herstel en reintegratie van onze DNA-strengen. Ons DNA kan veranderen naar meerdere strengen, dan de twee die tot nu toe wetenschappelijk bewezen zijn. Dr. Eric Pearl beweert namelijk, dat het DNA evolueert tot 12 strengen en/of meer. Er worden 12 Dimensionale Bewustzijnsniveaus binnen het Universum onderscheiden, waar de blauwdrukken van ons DNA onder andere uit bestaan. Dus, wat "The Reconnection" ® nu werkelijk doet, is eigenlijk weer de verbinding herstellen van het moleculaire DNA via de axiale- en tonale-lijnen met deze 12 fijnstoffelijke DNA-blauwdrukken binnen het Universum. 

 

 
 
Tarot

Tarot
De Tarot van Marseille (Frans: Tarot de Marseille) is één van de oudste tarot versies en is bedoeld voor amusement en divinatie (waarzeggerij). Het ontwerp dat omstreeks 1500 al bekend was in Noord-Italië en Frankrijk, kreeg veel navolging in uitvoeringen van latere makers.

 

Op Tarot kaarten staan afbeeldingen die men in de psychologie, Archetypen noemt. Archetypen zijn oerbeelden, symbolische voorstellingen die in het onderbewustzijn van alle mensen aanwezig zijn. Bij het gebruik van de Tarotkaarten gaat men ervan uit dat je met jouw energie van dat moment de kaart aantrekt waarvan de symboliek overeenkomt met de energie van de vragensteller. Je kan de Tarot op verschillende manieren gebruiken. Je kan (als je daarin wilt geloven) de toekomst zien in de kaarten, of je kan de Tarot als inzichtkaarten of als advies gebruiken.

Archetypes
Archetypen houdt in volgens psycholoog Carl Jung: "een collectieve onbewuste" : Overgeërfde, onbewuste ideeën en beelden. Zij hebben te maken met overleving van de menselijke soort op instinctief niveau. "Er zijn evenveel archetypen als kenmerkende situaties in het leven", schreef Jung. "Door veelvuldige herhaling zijn deze ervaringen in onze psychische constitutie gegrift, niet in de vorm van beelden met een specifieke inhoud, maar aanvankelijk slechts als vormen zonder inhoud, die slechts de mogelijkheid bieden tot een bepaalde wijze van waarnemen en handelen. "Hoewel de vorm van een archetype universeel is, zal elk individu de specifieke inhoud zelf invullen.Voorbeelden van archetypes zijn: heks,wijze oude man,koning
draken,zeemeerminnen.

 

Onderbewuste
De Tarot is gewoon één van de vele instrumenten om met je onderbewuste contact te maken en dat onderbewuste zichtbaar te maken via afbeeldingen. Vandaar dat de symbolen meer vertellen dan de afbeeldingen van gewone speelkaarten.

 

Energieën en voorspellingen.
Hou rekening met de energieën die waarschijnlijk aanwezig zijn op het moment van een tarotlegging, en die kunnen veranderen .Een toekomst voorspelling kan veranderd worden door de inzichten die verkregen worden tijdens een tarot legging. De energie van iemand kan veranderen na de inzichten die verkregen zijn of men houdt bepaalde emotionele ladingen bij zich die de voorspelling kunnen beïnvloeden.Met als gevolg dat het juist uitkomt of juis niet. 
Ook heeft het te maken met verschillende alternatieve realiteiten die bestaan in onze Kosmos waar wij als mensen deel van uitmaken. Met andere woorden: er kunnen verschillende uitkomsten zijn op een vraag die gesteld wordt tijdens een tarotlegging .Een gouden regel waar men altijd rekening mee moet houden is: als je eenmaal de toekomst gezien hebt in het nu, kan in de toekomst de uitkomst beïnvloeden worden of veranderen .

Een Tarotlegging
Een tarotlegging dient men puur als amusement gezien te worden. Men mag er niet van uitgaan dat het medisch verantwoord is. Bij ziektes dient men een dokter of een specialist te raadplegen .Niks staat vast of geschreven op een steen .Er wordt gewerkt met energieën en dat is vloeibaar,beïnvloedbaar en veranderlijk. Vandaar dat een tarotlegger niet verantwoordelijk is voor een bepaalde voorspelling die waar is gekomen tijdens een tarotlegging. De tarotlegger is ook niet verantwoordelijk voor de wel of niet gemanifesteerde toekomst.
 

Tarotlegging:

 • Liefde,

 • Werk.

 • Combinatie.

 

Tarief:
Naf 55,- voor 1 uur.
(incl.6%OB)

Hoe ga ik persoonlijk om met het skeptisch zijn
Voor mensen, die uit nieuwsgierigheid, tarotkaarten willen leggen, kan ik heel duidelijk in zijn: niet doen!!!! De enige reden waarom ik dat niet doe, is omdat zo’n lezing nooit de volle waarheid zal onthullen. Heeft de vrager geen situatie die zich, op dat moment afspeelt, dan zal
de uitkomst nooit en te nimmer bevredigend zijn. In tegendeel, er kunnen juist dingen uitkomen die niet toereikend zijn. Tarot kaartlegging is geen spel en dient ook niet als zodanig behandeld te worden. Verder moet je Tarot ook niet zien als iets heiligs, het is er om antwoorden te geven op belangrijke vragen, maar niet om jouw nieuwsgierigheid te bevredigen. De energie van de vrager speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van antwoorden van de Tarotkaarten

 
 
Testimonials

Ayesha helped me heal a major issue in my life and set myself free of old programming that was holding me back.
Her hands-on, direct and solution-oriented approach was refreshing, entertaining but most importantly very effective.
She was right on the money in a perfect balance between the practical, the intuitive and the therapeutic to guide me through the process. These were two of the best and most effective hours invested in my well-being. If you're ready to have a healing and transformative experience and leave behind old patterns, Ayesha is the perfect guide to help you 'clean out the old closet' for good. I'm very grateful and feel blessed to have experienced her gift first-hand.

 

—  Aissa H., Curacao. 

Thema-avond

Ayesha helped me heal a major issue in my life and set myself free of old programming that was holding me back.
Her hands-on, direct and solution-oriented approach was refreshing, entertaining but most importantly very effective.
She was right on the money in a perfect balance between the practical, the intuitive and the therapeutic to guide me through the process. These were two of the best and most effective hours invested in my well-being. If you're ready to have a healing and transformative experience and leave behind old patterns, Ayesha is the perfect guide to help you 'clean out the old closet' for good. I'm very grateful and feel blessed to have experienced her gift first-hand.

Aissa H., Curacao. 

Thank you! Receive many blessings

Tarieven

Een Hypno-/ Regressie- therapie sessie:

 • Naf. 125,- voor max. 1½ uur (in overleg voor iedere 15 min. extra Naf. 25,-)

Vijf Hypno-/ Regressie- therapie sessies:

 • Naf. 500,- voor max. 1½ uur per sessie

        (dit komt neer op een sessie gratis!)  

 

Deze sessies zijn niet overdraagbaar aan een andere

persoon en moeten binnen 1 jaar gevolgd zijn!

 

Een "Reconnective healing" sessie ®:

 • Naf. 75,- (1uur)

 

  Voordelig !!!  

Combi Pakket:

Hypno-/ Regressie- therapie & "Reconnective healing"® 

 • Naf. 175,-  (2uur)

"The Reconnection" ® :

 • Naf. 333,- (voor 2 sessies van ongeveer een uur, met maximaal 3 nachten ertussen)

         

Dit bedrag is gebaseerd op Naf. 333,- wat is vastgesteld door "The reconnection" ® en is gelijk bij alle "reconnective healing practitioners"! Dit getal zorgt, energetisch, voor de overdracht en de uitwisseling. Het is een bijzonder getal, van de heilige geometrie, de heilige drie-eenheid. Het bedrag dient vóór de sessie betaald te worden!

 

Alle bedragen zijn incl.6%OB

 
 
Contact
Ayesha de Groot
Kaya Bromelia 35 Santa Rosa
Curaçao, Willemstad
eMail: dragonflyaye@gmail.com
Tel: +5999 511-1694